• Wystawy i katalogi wystaw muzealnych jako źródła informacji w muzeum (na marginesie wystawy „Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu)

Wystawy i katalogi wystaw muzealnych jako źródła informacji w muzeum (na marginesie wystawy „Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu)

DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.13
Hanna Bugajewska
Google Scholar Hanna Bugajewska
Publikacja:

Abstrakt

Definicja i typologia katalogów wystaw. Wystawa i katalog wystawy a typologie źródeł informacji. Obiekt muzealny jako źródło informacji. Wystawa jako niedokumentalne źródło informacji. Katalogi wystaw a inne wydawnictwa muzealne. Struktura informacyjna wystawy i katalogu wystawy. 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.