• Michał Spandowski, “Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland”, in collaboration with Sławomir Szyller, descriptions of bookbindings prepared by Maria Brynda, Warsaw: National Library of Poland, 2020, 2 vols., 695+382 pp.

Michał Spandowski, “Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland”, in collaboration with Sławomir Szyller, descriptions of bookbindings prepared by Maria Brynda, Warsaw: National Library of Poland, 2020, 2 vols., 695+382 pp.

DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.18
Cristina Dondi
Google Scholar Cristina Dondi
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.