Artykuły i materiały

Tom 65 (2021)

Księgozbiór księdza Stefana Baranowicza, proboszcza parafii knyszyńskiej (1711–1729) w diecezji wileńskiej

Strony: 49-67

PDF

Abstrakt

Stan badań i źródła. Ksiądz Stefan Baranowicz i parafia knyszyńska. Księgozbiór księdza Stefana Baranowicza — tematyka, autorzy książek. Księgozbiory kościelne w Knyszynie — duchownego i parafialny.