• Działalność Rady Książki w Polsce w latach 1937–1939

Działalność Rady Książki w Polsce w latach 1937–1939

DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.7
Monika Olczak-Kardas
Google Scholar Monika Olczak-Kardas
Publikacja:

Abstrakt

Geneza powstania stowarzyszenia, statut, formy działalności, zasady finansowania. Formy pracy stosowane przez Radę Książki: ankieta dotycząca motywów kupowania książek, listy książek, bony książkowe, akcja „O jedną książkę więcej!”, konkursy 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.