Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Tom 65 (2021)

„Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie”. Tomy 1–8. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994–2018: T. 1, cz. 1: „XV wiek”, oprac. T. Komender, cz. 2: „XVI wiek: Lit. A”, oprac. T. Komender, 1994, 534 ss.; T. 2: „Lit. B.”, cz. 1—2., oprac. T. Komender, H. Mieczkowska, 1998, 944 ss.; T. 3: „Lit. C–E”, pod red. H. Mieczkowskiej, 2007, 921 ss., tabl.; T. 4: „Lit. F–K”, pod red. H. Mieczkowskiej, 2011, 1000 ss.; T. 5: „Lit. L–O”, pod red. H. Mieczkowskiej, 2015, 846 ss., tabl.; T. 6: „Lit. P–Ska”, pod red. H. Mieczkowskiej, 2016, 826 ss., tabl.; T. 7: „Lit. Sla–Ż, Addenda”, pod red. H. Mieczkowskiej, 2017, 801 ss., tabl.; T. 8: „Zbiorczy indeks proweniencyjny”, pod red. nauk. M. Cubrzyńskiej-Leonarczyk, 2018, 513 ss.

  • Michał Spandowski
DOI
https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.17
Przesłane
27 grudnia 2021
Opublikowane
27-12-2021