• Karl Klaus Walther, „Das Europa der Bibliographen. Von Brunet bis Estreicher”. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2019, 171 ss.

Karl Klaus Walther, „Das Europa der Bibliographen. Von Brunet bis Estreicher”. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2019, 171 ss.

DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.19
Zdzisław Gębołyś
Google Scholar Zdzisław Gębołyś
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.