• Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Jedno z najstarszych czasopism polskich. Pierwszy tom ukazał się w 1905 roku. Do 1913 roku miejscem wydania był Lwów, a w latach 1920-1930 Kraków. Ukazało się w obu tych okresach 11 tomów. Redagował je Władysław Semkowicz. Artykuły dotyczyły nie tylko heraldyki, ale też sfragistyki i genealogii.

Następne tomy, zaczynając od roku 1993, ukazują się w Warszawie jako "Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Nowa Seria". Redaktorem tomów od 1 (12) do 8 (19) był Stefan Krzysztof Kuczyński. Obecnie redaguje czasopismo Sławomir Górzyński. Wydawcą serii nowej jest Wydawnictwo DiG.

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Rocznik.

ISSN: 1230-803X