Prasa w poszukiwaniu czytelnika — strategie pozyskiwania subskrybentów wydań cyfrowych

Autor

Słowa kluczowe:

prasa, czytelnik, cyfryzacja, subskrypcja, monetyzacja, dziennikarstwo informacyjne

Abstrakt

Zaangażowanie odbiorcy treści cyfrowych ma inny charakter niż w wypadku prasy drukowanej. Dotarcie do czytelnika, rozumianego jako konsument treści zdigitalizowanych, wymaga od wydawców producentów treści cyfrowych pogłębionej wiedzy o preferencjach, zachowaniach i postawach odbiorców.
Artykuł przedstawia analizę wdrażanych modeli finansowania wysokokosztowego dziennikarstwa informacyjnego przez przedsiębiorstwa medialne działające w przestrzeni cyfrowej.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-06