• Tom 1 (2019): Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania

Tom 1 (2019): Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 1 - 5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Media a społeczeństwo. Wprowadzenie
Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 7 - 14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ekspansja wizualności. Wpływ współczesnych mediów na sposób postrzegania rzeczywistości
Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 15 - 27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Śmierć jako widowisko. Antropologiczna refleksja nad marketingowym wymiarem kultury
Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 29 - 46
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obyczajowe skandale polityczne w Polsce — czy tabloidyzacja służy demokracji?
Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 47 - 68
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gra w zaufanie. O ogólnotematycznej prasie poradnikowej dla kobiet
Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 69 - 83
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prasa w poszukiwaniu czytelnika — strategie pozyskiwania subskrybentów wydań cyfrowych
Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 85 - 103
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia”. Victim show jako nowy gatunek medialny
Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 105 - 119
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Podaż i popyt na usługi VoD na polskim rynku telewizyjnym
Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 121 - 136
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Technologie pierwszego kontaktu. Smartfonizacja życia codziennego młodych użytkowników
Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 137 - 149
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Decentralizacja mediów w Polsce i Hiszpanii a promocja miast, regionów i społeczeństw 3.0
Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 151 - 162
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fake news jako zagrożenie dla dziennikarstwa
Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 163 - 173
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Media a idea społecznej odpowiedzialności
Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 175 - 190
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Crowdfunding jako nowa forma finansowania dziennikarstwa
Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 191 - 203
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Edukacyjna funkcja mediów na przykładzie opisu Polski A.D. 2017 w reportażu rosyjskiego niezależnego dziennikarza
Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 205 - 223
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF