Technologie pierwszego kontaktu. Smartfonizacja życia codziennego młodych użytkowników

Autor

Słowa kluczowe:

mediatyzacja, smartfonizacja, życie codzienne, media mobilne

Abstrakt

Celem artykułu jest scharakteryzowanie mediatyzacji życia codziennego młodych użytkowników, która odbywa się dzięki stosowaniu smartfonów. W pierwszej kolejności przedstawiono podstawową teorię medioznawczą dotyczącą wykorzystania smarfonów w życiu codziennym, mieszczącą się w nurcie badań nad mediatyzacją. Określono specyfikę badanych technologii, to jest takie cechy, jak mobilność, podręczność, prywatność. Przywołano również najnowsze wyniki zastanych badań sondażowych dotyczących korzystania z technologii mobilnych w Polsce.

W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki wstępnych badań nad pierwszorzędnymi zastosowaniami smartfonów przez młodych ludzi w Polsce. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły na wyodrębnienie kategorii tak zwanych technologii pierwszego kontaktu oraz określenie pierwszorzędnych funkcjonalności, mediatyzujących aktywności codzienne. Tym samym uzasadniono znaczenie technologii pierwszego kontaktu w procesach stałej, codziennej mediatyzacji życia młodych osób. Wyznaczono ponadto potencjalny kierunek dalszych badań.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-06