Crowdfunding jako nowa forma finansowania dziennikarstwa

Autor

Słowa kluczowe:

crowdfunding, crowdsourcing, finansowanie społecznościowe, nowe media, dziennikarstwo

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwości i korzyści wynikające z wykorzystania crowdfundingu na polu działalności medialnej. Najpierw zarysowana została geneza zjawiska finansowania przez internetowy „tłum”, następnie opisano przypadki crowdsourcingu w branży medialnej i wzrost zainteresowania alternatywnymi modelami finansowania działalności w związku z kryzysem mediów tradycyjnych. W dalszej części artykułu podano przykłady wykorzystania finansowania przez internetowy tłum, a także omówiono specyfikę zjawiska i związaną z nim niezależność dziennikarzy — przede wszystkim poprzez możliwość zwrócenia się bezpośrednio do zainteresowanych odbiorców i pominięcie tradycyjnej procedury redakcyjnej.

Mimo zalet crowdfunding na polu medialnym wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami i nową problematyką dla dziennikarzy, a także może stanowić zagrożenie dla niezależności dziennikarskiej — paradoksalnie — w sytuacji, która powinna ją umożliwiać. W końcowej części artykułu przedstawiono niektóre rozwiązania tych problemów stosowane w praktyce przez osoby wykorzystujące finansowanie przez „tłum” w mediach.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-06