Media a idea społecznej odpowiedzialności

Autor

  • Marian Maciejewski

Słowa kluczowe:

media, etyka, prawda, pieniądz, polityka, język

Abstrakt

Podstawą odpowiedzialności wobec odbiorcy są przyzwoitość i uczciwość. Te dwie wartości wyznaczają kierunek wszelkich kodeksów zawodowych. Niestety, praktyka nie pozostawia złudzeń — piękne zasady zostają jedynie na papierze. Mediami rządzą dziś pieniądz i polityka, między mediami trwa rywalizacja o rząd dusz decydująca o ogromnych pieniądzach, odbiorcy są potencjalnymi wyborcami. Media kierują się poglądem „jeśli wygrają nasi, będziemy mieli dostęp do lukratywnych reklam i pieniędzy dla naszych spółek czy fundacji”. Zasady etyki tracą prawo bytu. Co gorsza, pieniądz i polityka rządzą także mediami, które z założenia powinny stanowić wzorzec dla pozostałych, albowiem niosą na swoich sztandarach takie hasła, jak „Bóg” i „Prawda”. W rzeczywistości prezentowana w nich „prawda” stanowi jedynie punkt widzenia opcji politycznej, której dane medium sprzyja.

Ostrość dziennikarskiego cynizmu ujawniła się szczególnie mocno po katastrofie smoleńskiej, która przez niektóre media traktowana była jako narzędzie do podsycania emocji przeciw politycznym przeciwnikom.
A skoro już mówimy o powinnościach mediów wobec społeczeństwa, to nie możemy ograniczać się do podejścia dziennikarzy do prawdy. Ważnym elementem tych powinności jest również kultura języka i dbałość o język ojczysty. I na tej płaszczyźnie środowisko dziennikarskie także ma wiele do zrobienia.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-06