Edukacyjna funkcja mediów na przykładzie opisu Polski A.D. 2017 w reportażu rosyjskiego niezależnego dziennikarza

Autor

Słowa kluczowe:

edukacja medialna, niezależność mediów, obiektywizm, reportaż, warsztat autora, walory poznawcze, wiarygodność

Abstrakt

Przedmiotem analizy, w kontekście edukacyjnej funkcji mediów, jest opublikowany 14 grudnia 2017 roku rosyjskojęzyczny reportaż zatytułowany Totalna putinizacja, autorstwa Konstantina Bieniumowa, dziennikarza niezależnego rosyjskiego portalu Meduza.

Do analizy reportażu wykorzystano przede wszystkim kryteria warsztatowe, z opisem zarówno aspektów formalnych na przykład objętość tekstu, rola tytułu, śródtytuły, zastosowanie odsyłaczy, jak również ujęcia merytorycznego łącznie z doborem informacji, zdjęć i cytatów oraz z komentarzami autora.

Celem analizy jest identyfikacja tych czynników, które mogą mieć wpływ na odbiorcę poszukującego edukacyjno-poznawczych walorów publikacji w mediach. Punktem wyjścia jest założenie, że niezależność miejsca publikacji oraz liczne zdjęcia to aspekty, które uwiarygodniają przekazywane informacje, także w odczuciu odbiorców zainteresowanych danym tematem. Dopełnieniem analizy są informacje o specyfice Meduzy oraz odniesienia do reportażu Bieniumowa w mediach w Polsce.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-06