Decentralizacja mediów w Polsce i Hiszpanii a promocja miast, regionów i społeczeństw 3.0

Autor

Słowa kluczowe:

decentralizacja, Hiszpania, media, Polska, promocja miast i regionów, społeczeństwo 3.0

Abstrakt

Poziom decentralizacji mediów w Polsce jest niski w porównaniu między innymi z Hiszpanią — krajem o porównywalnej liczbie ludności, co ma związek z poziomem decentralizacji władzy, a jednocześnie implikuje niski poziom zaangażowania społecznego w kształtowanie rzeczywistości na poziomie regionalnym czy lokalnym. Wyzwania konkurencyjności między miastami i regionami Europy wymagają promocji w myśl nowych trendów określanych w niektórych publikacjach cyfrowym przymiotnikiem 3.0, by kształtować społeczeństwa funkcjonujące sprawnie w nowoczesnych realiach, zgodnych z globalnymi zjawiskami w sferze komunikowania. Nie da się tego osiągnąć bez odpowiedniego poziomu decentralizacji mediów i sfery publicznej.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-06