• Reportaż multimedialny „Gazety Wyborczej” w perspektywie genologii multimedialnej i badań nad e-literaturą

Reportaż multimedialny „Gazety Wyborczej” w perspektywie genologii multimedialnej i badań nad e-literaturą

Renata Łukaszewska
Google Scholar Renata Łukaszewska
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł prezentuje narzędzia krytyki literackiej mogące znaleźć zastosowanie w analizie multimedialnych projektów dziennikarskich: międzygatunkowe ujęcie „genologii multimedialnej” Edwarda Balcerzana, opisaną przez Zygmunta Ziątka polemiczną perspektywę czytania reportażu zwróconego „ku szczegółowi” oraz wnioski dotyczące odbioru tekstów cyfrowych płynące z badań nad e-literaturą. Za przykład służą reportaże multimedialne udostępnione na stronie interkatywna.wyborcza.pl.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.