• Tom 2 (2020): Media w środowisku cyfrowym

Tom 2 (2020): Media w środowisku cyfrowym

Artykuły

Media w środowisku cyfrowym. Wprowadzenie
Media w środowisku cyfrowym, Strony 7-13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Cyberfobia i panika medialna
Media w środowisku cyfrowym, Strony 15-27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pomiędzy doksą a episteme. Ewolucja narracji dziennikarskiej w środowisku cyfrowym
Media w środowisku cyfrowym, Strony 29-42
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Reporter w świecie cyfrowym. Od intymizacji do biotypu
Media w środowisku cyfrowym, Strony 43-52
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Slow journalism w środowisku cyfrowym na przykładzie „Revista 5W. Crónicas de larga distancia”
Media w środowisku cyfrowym, Strony 53-67
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Reportaż multimedialny „Gazety Wyborczej” w perspektywie genologii multimedialnej i badań nad e-literaturą
Media w środowisku cyfrowym, Strony 69-80
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tygodniki opinii w środowisku cyfrowym
Media w środowisku cyfrowym, Strony 81-95
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pionierska cyfryzacja Radia Wrocław
Media w środowisku cyfrowym, Strony 97-113
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zainteresowanie polskiego widza nowymi sposobami odbioru programu telewizyjnego
Media w środowisku cyfrowym, Strony 115-126
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współczesna konwergencja mediów w perspektywie użytkowników — modele oraz metody pomiaru
Media w środowisku cyfrowym, Strony 127-139
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kierunki rozwoju rynku książki tradycyjnej i cyfrowej
Media w środowisku cyfrowym, Strony 141-155
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przestrzeń medialna jako przestrzeń także duchowości
Media w środowisku cyfrowym, Strony 157-169
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Społeczny wymiar nowych mediów. Diaspory narodowe i etniczne jako wspólnoty wirtualne
Media w środowisku cyfrowym, Strony 171-183
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nie wszystek umrzesz — o współczesnych formach uobecnienia zmarłych za pośrednictwem nowych mediów
Media w środowisku cyfrowym, Strony 185-200
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Z czego się śmiejecie? Sami z siebie się śmiejecie!” Internetowy fenomen „Polaków cebulaków” — od szowinizmu antywiejskiego do kulturowej autoterapii
Media w środowisku cyfrowym, Strony 201-214
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sport w mediach, media w sporcie — odbiór, tworzenie i upowszechnianie zawartości medialnej na temat sportu przez młodych, aktywnych fizycznie użytkowników nowych technologii medialnych
Media w środowisku cyfrowym, Strony 215-225
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nasz klient, nasz fan? Crowdfunding subskrypcyjny jako nowa forma komunikacji z odbiorcą
Media w środowisku cyfrowym, Strony 227-242
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF