Zainteresowanie polskiego widza nowymi sposobami odbioru programu telewizyjnego

Autor

Słowa kluczowe:

widz, telewizja na życzenie, nadawca, odbiorca, audytorium

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie poziomu zainteresowania polskiego widza nowymi sposobami odbioru programu telewizyjnego, w szczególności usługami telewizji na życzenie. Obserwowane zmiany są rezultatem intensywnego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, ich dostępności, preferencji i kompetencji odbiorców w tym zakresie. W części teoretycznej scharakteryzowano główne kierunki zmian w stylu korzystania z oferty programowej telewizji. Natomiast w części empirycznej zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób oglądających telewizję na życzenie (551 osób). Analizę ograniczono do usług VOD oferowanych przez głównych nadawców telewizyjnych obecnych na polskim rynku (player.pl, ipla.pl, vod.tvp.pl). Jak wynika z przeprowadzonych badań, seriale i filmy są najchętniej oglądane w telewizji na życzenie, występują też zjawiska multiscreeningu i binge-watchingu, mało popularne jest wysyłanie materiałów do telewizji, a miejsce zamieszkania przestaje być kryterium różnicującym wielkość audytorium VOD.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-16