Przestrzeń medialna jako przestrzeń także duchowości

Autor

Słowa kluczowe:

duchowość, media, religia, współczesność

Abstrakt

Punktem wyjścia opracowania jest propozycja całościowego podejścia do osoby ludzkiej i jej życia. Nią samą, jej życie i środowisko, z którym ma do czynienia, cechuje między innymi bardzo duża złożoność. Jednym z elementów, wraz na przykład z mediami, jest tutaj duchowość, w tym rozumiana w znaczeniu, które nadaje jej religia. Doświadczenie pokazuje, że duchowość może bardzo znacząco wpływać na postępowanie nie tylko danego człowieka, lecz także w skali społecznej, oraz że pojawienie się i zastosowanie rozwiązań ułatwiających czy wręcz potęgujących komunikowanie się międzyludzkie może znacząco wzmocnić rolę duchowości. W związku z tym przedstawiono przestrzeń medialną jako powiększenie środowiska życia ludzkiego: wraz z propozycją odczytania takiej sytuacji właśnie z perspektywy duchowości. Kolejne punkty dotyczą przykładów pojmowania związków między przestrzenią medialną a duchowością rozumianą jako relacje z Bogiem i nie tylko.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-16