• Kierunki rozwoju rynku książki tradycyjnej i cyfrowej

Kierunki rozwoju rynku książki tradycyjnej i cyfrowej

Łukasz Śmigiel
Google Scholar Łukasz Śmigiel
Publikacja:

Abstrakt

W artykule analizie zostały poddane kierunki rozwoju rynku książki tradycyjnej i cyfrowej oraz zmiany charakteru nowych grup czytelniczych w Polsce i na świecie. Przedstawiono w nim wybrane innowacje technologiczne, które sugerują kierunek zmian dokonujących się na rynku książki. Omówiono także profil nowego odbiorcy książki i objaśniono, jakie są perspektywy dalszej ewolucji rynku wydawniczego.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.