Kierunki rozwoju rynku książki tradycyjnej i cyfrowej

Autor

Słowa kluczowe:

książka tradycyjna, nowe technologie, czytelnik, czytelnictwo, milenialsi, książka cyfrowa, rynek wydawniczy, innowacje

Abstrakt

W artykule analizie zostały poddane kierunki rozwoju rynku książki tradycyjnej i cyfrowej oraz zmiany charakteru nowych grup czytelniczych w Polsce i na świecie. Przedstawiono w nim wybrane innowacje technologiczne, które sugerują kierunek zmian dokonujących się na rynku książki. Omówiono także profil nowego odbiorcy książki i objaśniono, jakie są perspektywy dalszej ewolucji rynku wydawniczego.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-16