Pionierska cyfryzacja Radia Wrocław

Autor

Abstrakt

Zastosowanie technologii cyfrowych — internetowych — i opartych na nich nowych mediów wyznacza kierunki rozwoju tradycyjnych przedsiębiorstw medialnych, w tym Radia Wrocław SA. Technologia cyfrowa oparta na algorytmach jest nie tylko przyczyną zmian technologicznych w tej redakcji, lecz także bodźcem do przebudowy struktury, modelu działalności i sposobu zarządzania. Interesujące jest studium przypadku obrazujące ten proces. Na podstawie analiz własnych i doświadczeń autorki związanych z obserwacją uczestniczącą w artykule ukazane zostaną zmiany, które były wprowadzane w Radiu Wrocław od 2006 do 2018 roku. Objęły one zarówno modernizację infrastruktury, w tym kompletną przebudowę głównego zespołu emisyjnego, jak i wymianę sprzętu oraz oprogramowania służącego do obsługi programu Radia Wrocław i redakcji informacji. Fundamentalna zmiana dotyczyła statusu zawodowego dziennikarzy i kultury tej organizacji, która przeszła w ostatnim okresie znaczną ewolucję — od technologii analogowej do cyfrowej — i jest przykładem struktury redakcyjnej mediów elektronicznych, reprezentatywnej dla wszystkich radiowych redakcji regionalnych w Polsce.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-16