Społeczny wymiar nowych mediów. Diaspory narodowe i etniczne jako wspólnoty wirtualne

Autor

Słowa kluczowe:

diaspora narodowa i etniczna, wspólnota wirtualna, tożsamość kulturowa, e-folklor

Abstrakt

Współczesne media cyfrowe wyzwalają aktywność użytkowników internetu współtworzących dyskurs online sprzyjający konstruowaniu wspólnotowej tożsamości. Szczególnie wyraźnie obserwujemy to w funkcjonowaniu w przestrzeni wirtualnej współczesnych diaspor narodowych i etnicznych, którym nowe media stworzyły warunki do dyskusji i dialogu, wspomagające ponowną integrację i samoidentyfikację. Ważną rolę w tym procesie odgrywa lokalna tradycja kulturowa i pamięć wspólnotowa o folklorystycznym rodowodzie, kreująca regionalną symbolikę każdej diaspory, co zaprezentowano w artykule na przykładzie emigracji żydowskiej z byłego Związku Radzieckiego w Izraelu, polskiej w Stanach Zjednoczonych, skoncentrowanej wokół tradycji podhalańskiej, diaspory ofiar — Polaków z Kazachstanu i zapomnianych uchodźców z czasów pierwszej wojny światowej (tak zwane bieżeństwo) oraz polskich Żydów zmuszonych do wyjazdu z Polski w 1968 roku. W owych wspólnotach wirtualnych zachodzi proces kreowania własnej tożsamości diasporycznej opartej na wspólnocie emocji i pamięci zarówno lokalnej, jak i globalnej tożsamości.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-16