Sport w mediach, media w sporcie — odbiór, tworzenie i upowszechnianie zawartości medialnej na temat sportu przez młodych, aktywnych fizycznie użytkowników nowych technologii medialnych

Autor

Słowa kluczowe:

media i sport, nowe technologie medialne, aktywność fizyczna

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań nad zainteresowaniem treściami sportowymi w mediach oraz tworzeniem i upowszechnianiem zawartości na temat sportu przez użytkowników nowych technologii medialnych. Dodatkowo uwzględnia relację między biernym zainteresowaniem sportem a realizowaniem aktywności fizycznej w praktyce. W celu określenia specyfiki wskazanych aktywności oraz relacji między nimi przeprowadzono badania kwestionariuszowe. Badaną populację stanowili młodzi, aktywni fizycznie użytkownicy technologii medialnych zamieszkujący aglomerację wrocławską. Uzyskane wyniki zinterpretowano w odniesieniu do rezultatów dostępnych badań sondażowych dotyczących populacji polskiej. Wnioski z badań wskazują na podobieństwo młodych, aktywnych fizycznie Polaków zamieszkujących duże miasto i przeciętnych mieszkańców Polski w zakresie odbioru treści sportowej oraz na generacyjne różnice w tworzeniu i upowszechniania treści dotyczących sportu.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-16