Tygodniki opinii w środowisku cyfrowym

Autor

Słowa kluczowe:

opinia publiczna, tygodniki, cyfryzacja mediów, media społecznościowe

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza funkcjonowania tygodników opinii w środowisku cyfrowym. Autor przyjął założenie, że cyfryzacja tygodników opinii miała trzy fazy. Pierwsza z nich była związana z cyfryzacją produkcji prasy, a druga z promocją produktu i obecnością klasycznych redakcji w środowisku cyfrowym. Z trzecią fazą mamy do czynienia obecnie, a polega ona na dostosowywaniu się tygodników opinii do wyzwań wynikających z rosnącej popularności mediów społecznościowych. Faza ta prowadzi do atrofii papierowego produktu i zmusza redakcje do funkcjonowania w warunkach intermedialności. Tygodniki opinii w papierowej postaci z racji swej wysokiej ceny i zmiany zachowań audytorium stają się elitarnym medium, po które będą sięgać coraz mniejsze grupy czytelników.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-16