• Współczesna konwergencja mediów w perspektywie użytkowników — modele oraz metody pomiaru

Współczesna konwergencja mediów w perspektywie użytkowników — modele oraz metody pomiaru

Monika Jabłońska
Google Scholar Monika Jabłońska
Publikacja:

Abstrakt

Zakres tematyczny artykułu obejmuje problematykę związaną ze współczesną konwergencją mediów postrzeganą w kontekście użytkowników mediów. Główny akcent został położony na wyjaśnienie procesów związanych z transformacją odbiorców treści medialnych dokonującą się w wyniku rozwoju komunikacji masowej. Celem rozprawy jest odpowiedź na pytania: jaki kształt przybrała współczesna konwergencja użytkowników mediów?, jakie występują korelacje pomiędzy historycznym już modelem komunikowania — modelem dwustopniowego przepływu informacji Lazarsfelda i Katza — a procesem konwergencji oraz jakie są metody pomiaru konwergencji mediów. Istotnym elementem artykułu jest wypracowana na podstawie analizy źródeł koncepcja pomiaru procesu konwergencji użytkowników mediów?
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.