Wróć do szczegółów artykułu Swietłana Mulina, Migranci wbrew swej woli. Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej, przeł. Marta Głuszkowska, Michał Głuszkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ss. 243
Pobierz