• Swietłana Mulina, Migranci wbrew swej woli. Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej, przeł. Marta Głuszkowska, Michał Głuszkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ss. 243

Swietłana Mulina, Migranci wbrew swej woli. Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej, przeł. Marta Głuszkowska, Michał Głuszkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ss. 243

DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.23.14
Dorota Paśko-Koneczniak
Google Scholar Dorota Paśko-Koneczniak
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.