Rada Redakcyjna

 

  • Władimir Barysznikow (Sanktpetersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt Petersburg, Rosja)
  • Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)
  • Jan Malicki (Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska)
  • Swietłana A. Mulina (Omski Państwowy Uniwersytet im. F. M. Dostojewskiego, Rosja)
  • Irina Nikulina (Państwowy Uniwersytet Techniczny im. I.I. Połzunowa, Barnauł, Rosja)
  • Ołeksy Suchyj (Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina)
  • Aleksander Wabiszczewicz (Brzeski Uniwersytet Państwowy, Brześć, Białoruś)
  • Zbigniew Wójcik (Profesor emeritus, Muzeum Ziemi PAN, Warszawa, Polska)