Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Rada Redakcyjna

 • Władimir Barysznikow (Sanktpetersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt Petersburg, Rosja)
 • Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)
 • Adolf Juzwenko (Wrocław, Polska)
 • Antoni Kuczyński (Wrocław, Polska) – Przewodniczący Rady
 • Jan Malicki (Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska)
 • Swietłana A. Mulina (Omski Państwowy Uniwersytet im. F. M. Dostojewskiego, Rosja)
 • Irina Nikulina (Państwowy Uniwersytet Techniczny im. I.I. Połzunowa, Barnauł, Rosja)
 • Ołeksy Suchyj (Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina)
 • Aleksander Wabiszczewicz (Brzeski Uniwersytet Państwowy, Brześć, Białoruś)
 • Zbigniew Wójcik (Profesor emeritus, Muzeum Ziemi PAN, Warszawa, Polska)
 • Rościsław Żerelik (Uniwersytet Wrocławski, Polska)