Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

„Wrocławskie Studia Wschodnie” są naukowym periodykiem poświęconym szeroko rozumianym dziejom kontaktów Polski i Polaków z europejskim i euroazjatyckim Wschodem od średniowiecza po XX wiek. Pismo zostało założone w 1997 roku z inicjatywy prof. Antoniego Kuczyńskiego, który pełni funkcję redaktora naczelnego. Publikacje na łamach „Wrocławskich Studiów Wschodnich” obejmują wyniki prac badawczych z dziedziny nauk humanistycznych (historia, etnografia, kulturoznawstwo).

 

Kontakt:

Redakcja „Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 50/51, 50-139 Wrocław

eugeniusz.klosek@uwr.edu.pl

 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 40 punktów.

 

Abstrakty artykułów opublikowanych na łamach „Wrocławskich Studiów Wschodnich” są umieszczane w bazach czasopism naukowych:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities jak również w EBSCO, Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: wuwr.pl/wrsw

Rocznik. Format B5

ISSN: 1429-4168