Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Komitet Redakcyjny

dr hab. Monika Baer, prof. UWr
prof. dr hab. Piotr Cichoracki
dr hab. Eugeniusz Kłosek, prof. UWr – redaktor naczelny, eugeniusz.klosek@uwr.edu.pl
dr hab. Grzegorz Pełczyński, prof. UWr
dr hab. Filip Wolański, prof. UWr

Rada Redakcyjna zbiera się nie mniej niż 4 razy w roku w celu omówienia nadesłanych tekstów, doboru recenzentów, ostatecznej akceptacji treści i układu kolejnych numerów czasopisma.