Komitet Redakcyjny

 

Antonii Kuczyński  - redaktor naczelny (Instytut Historii Nauki, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska)
Piotr Cichoracki (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
Adolf Juzwenko (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Polska) 
Eugeniusz Kłosek (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
Rościsław Żerelik (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

 

Rada Redakcyjna zbiera się nie mniej niż 4 razy w roku w celu omówienia nadesłanych tekstów, doboru recenzentów, ostatecznej akceptacji treści i układu kolejnych numerów czasopisma.