Tom 23 (2019)

Artykuły [166]

Granice państwowe, narodowe i kulturowe w prozie wspomnieniowej Juliana Ursyna Niemcewicza
23, 2019, Strony 9 - 32
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.23.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z dziejów Karaimów litewsko-polskich w XX wieku
23, 2019, Strony 33 - 49
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.23.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawa białoruska w początkowym okresie kształtowania państwowości II RP — problem polityczny i społeczno-kulturowy czy niewykorzystana szansa konsolidacji narodowej?
23, 2019, Strony 51 - 68
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.23.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stalin przeciwko Pokrowskiemu. Z dziejów stalinowskiej „polityki historycznej”
23, 2019, Strony 69 - 90
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.23.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Województwo poleskie w polskich reportażach z okresu dwudziestolecia międzywojennego — wybrane aspekty
23, 2019, Strony 111 - 124
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.23.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dzieje Związku Patriotów Polskich w historiografii radzieckiej i poradzieckiej
23, 2019, Strony 125 - 157
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.23.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Relacje Polonii harbińskiej z ludnością japońską w latach 1932–1937
23, 2019, Strony 91 - 110
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.23.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF