• Wojciech Śleszyński, Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018, ss. 467

Wojciech Śleszyński, Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018, ss. 467

DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.23.16
Zdzisław J. Winnicki
Google Scholar Zdzisław J. Winnicki
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.