Kasper Weigel 1880–1941 — profesor i rektor Politechniki Lwowskiej

DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.23.10
Tomasz Dudek
Google Scholar Tomasz Dudek
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.