• Marek Nalepa, Porozbiorowe migracje w literaturze późnego oświecenia. Studia nad wybranymi tekstami, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, ss. 352

Marek Nalepa, Porozbiorowe migracje w literaturze późnego oświecenia. Studia nad wybranymi tekstami, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, ss. 352

DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.23.17
Anna Fastnacht-Stupnicka
Google Scholar Anna Fastnacht-Stupnicka
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.