• Michał Kuś (2013), Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką i rynkiem (Public television in Spain: Between politics and the market). Wrocław

Michał Kuś (2013), Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką i rynkiem (Public television in Spain: Between politics and the market). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, pp. 129, ISBN: 978-83-229-3368-8

Magdalena Parus
Google Scholar Magdalena Parus
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.