Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

„Central European Journal of Communication” jest czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Tytuł ma podkreślać rosnące znaczenie nauki o komunikacji i mediach w Europie Środkowej oraz innych rejonach świata. Celem czasopisma jest promowanie rozwoju teorii i badań empirycznych, w tym także zróżnicowanych podejść metodologicznych. W czasopiśmie są publikowane także recenzje książek, rozważania na temat badań naukowych, raporty z konferencji oraz wywiady z przedstawicielami środowiska akademickiego i praktyków komunikacji i mediów (decydenci polityczni, dziennikarze).

“Central European Journal of Communication” jest indeksowany w kilku bazach online, w tym m.in. SCOPUS, ERIH PLUS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CNS (Scientific Journals Online) i Europeana.

 

Czasopismo jest publikowane dwa razy w roku (wiosną i jesienią).

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana

Język: angielski

Strona internetowa czasopisma: www.cejc.ptks.pl

Unikatowy adres czasopisma: http://wuwr.pl/cejc

ISSN: 1899-5101