Dla autorów

Informacje dotyczące zasad etycznych, procesu recenzji oraz wytycznych redakcyjnych i przygotowania tekstu są dostępne na stronie internetowej czasopisma: www.cejc.ptks.pl.