• Adina Zemanek (ed.) (2014), Media in China, China in the Media. Processes, Strategies, Images, Identities. Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 212, ISBN: 978-83-233-3621-1

Adina Zemanek (ed.) (2014), Media in China, China in the Media. Processes, Strategies, Images, Identities. Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 212, ISBN: 978-83-233-3621-1

Paweł Baranowski
Google Scholar Paweł Baranowski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.