• Sławomir Wieczorek (2014). Na froncie muzyki. So crealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955 (On the Musical Front. Socialist Realist Discourse on Music in Poland, 1948–1955). Wrocław

Sławomir Wieczorek (2014). Na froncie muzyki. So crealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955 (On the Musical Front. Socialist Realist Discourse on Music in Poland, 1948–1955). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 292, ISBN 978-83-229-3453-1

Magdalena Parus
Google Scholar Magdalena Parus
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.