• Review: Marcin Anaszewicz 2015. Komunikowanie rządowe w Polsce. Perspektywa instytucjonalna [Government Communication in Poland. An Institutional Perspective]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 272, ISBN: 978-83-229-3471-5

Review: Marcin Anaszewicz 2015. Komunikowanie rządowe w Polsce. Perspektywa instytucjonalna [Government Communication in Poland. An Institutional Perspective]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 272, ISBN: 978-83-229-3471-5

DOI: https://doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).10
Waldemar Sobera
Google Scholar Waldemar Sobera
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.