• Øyvind Ihlen & Magnus Fredriksson eds. 2018. Public Relations and Social Theory: Key Figures, Concepts and Developments, 2nd edition. London: Routledge, pp. 454, ISBN: 9-781-13828-1-301, 9-781-13828-1-295, 9-781-31527-1-231

Øyvind Ihlen & Magnus Fredriksson eds. 2018. Public Relations and Social Theory: Key Figures, Concepts and Developments, 2nd edition. London: Routledge, pp. 454, ISBN: 9-781-13828-1-301, 9-781-13828-1-295, 9-781-31527-1-231

DOI: https://doi.org/10.19195/1899-5101.12.1(22).8
Darren P. Ingram
Google Scholar Darren P. Ingram
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.