• En finir avec le fétichisme de l’oeuvre, surmonter le mythe de l’artiste. Pratique populaire et oeuvre reproductible chez Ad Reinhardt

En finir avec le fétichisme de l’oeuvre, surmonter le mythe de l’artiste. Pratique populaire et oeuvre reproductible chez Ad Reinhardt

Leszek Brogowski
Google Scholar Leszek Brogowski
Publikacja:

Abstrakt

To End the Fetishizing of an Art Work, to Overcome Myth of an Artist. Popular Practice and Repeatability of Art Works in the Case of Ad Reinhardt

A reprint of the chapter from the book Ad Reinhardt. Peinture moderne et responsabilité es-thétique, Chatou, Les éditions de la transparence, coll. “Essais d’esthétique”, 2011, page 28-42.

Skończyć z fetyszyzmem dzieła, przezwyciężyć mit artysty.  Praktyka popularna i reprodukowalność dzieła u Ada Reinhardta

Przedruk rozdziału z książki Ad Reinhardt. Peinture moderne et respon­sabilité esthétique, Chatou, Les éditions de la transparence, coll. „Essais d’esthétique”, 2011, s. 28–42.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.