Komitet Redakcyjny

Andrzej P. Bator - redaktor naczelny

Elżbieta Łubowicz - sekretarz redakcji

Andrzej Kostołowski

Zbigniew Makarewicz

Karol Maliszewski - redaktor działu literackiego

Dorota Miłkowska

Przemek Pintal

Andrzej Saj

Artur Skowroński

Marek Śnieciński

 

 

Adres Redakcji:

 

DYSKURS Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Pl. Polski 3/4
50–156 WROCŁAW