Rada Redakcyjna

Tina Bara (Niemcy)

Leszek Brogowski (Francja)

Stefan Czyżewski

Grzegorz Dziamski

Beata Frydryczak

Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki

Václav Macek (Słowacja)

Sławomir Magala (Holandia)

Ryszard Różanowski

Jacek Szewczyk

Piotr Wołyński

Anna Zeidler-Janiszewska