• Podział świata sztuki i jego zniesienie

Podział świata sztuki i jego zniesienie

Grzegorz Dziamski
Google Scholar Grzegorz Dziamski
Publikacja:

Abstrakt

Division of The World of Art And its Abolition

A starting point is the division of the world of art onto Western and East­ern, and the question whether this division is still relevant after 1989? The Western world of art was equated with the market, the Eastern with ideol­ogy. Does the Eastern art have to join the Western world of art? Will the term avant-garde of third generation allow to better describe the transi­tion of art in real socialism countries? Does avant-garde in the times of post-modernist’s pluralism exist?

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.