Wróć do szczegółów artykułu [rec.] Марія Зелінська, „Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови західних областeй України” [Maria Zielińska, „Kompetencja komunikacyjna młodych użytkowników języka polskiego zachodnich obwodów Ukrainy”], POSWIT, Drohobycz 2018
Pobierz