Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje i sprawozdania

Tom 19 (2021)

[rec.] Марія Зелінська, „Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови західних областeй України” [Maria Zielińska, „Kompetencja komunikacyjna młodych użytkowników języka polskiego zachodnich obwodów Ukrainy”], POSWIT, Drohobycz 2018

  • Dominika Izdebska-Długosz
DOI
https://doi.org/10.19195/1642-5782.19(29).11
Przesłane
23 grudnia 2021
Opublikowane
23-12-2021