• [rec.] Марія Зелінська, „Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови західних областeй України” [Maria Zielińska, „Kompetencja komunikacyjna młodych użytkowników języka polskiego zachodnich obwodów Ukrainy”], POSWIT, Drohobycz 2018

[rec.] Марія Зелінська, „Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови західних областeй України” [Maria Zielińska, „Kompetencja komunikacyjna młodych użytkowników języka polskiego zachodnich obwodów Ukrainy”], POSWIT, Drohobycz 2018

DOI: https://doi.org/10.19195/1642-5782.19(29).11
Dominika Izdebska-Długosz
Google Scholar Dominika Izdebska-Długosz
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.