Komitet Redakcyjny

dr hab. Luiza Rzymowska - redaktor naczelny (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr hab. Agnieszka Małocha-Krupa (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr Marcin Poprawa (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr Grzegorz Zarzeczny (Uniwersytet Wrocławski, Polska)