Komitet Redakcyjny

Kordian Bakuła - redaktor naczelny (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Anna Majewska-Tworek - redaktor językowy (Uniwersytet Wrocławski, Polska)