Rada Redakcyjna

 • Kordian Bakuła - redaktor naczelny (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • Małgorzata Misiak - redaktor tematyczny (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • Eryk Cichocki - sekretarz (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • Andrey Baranov (Lietuvos Edukologijos Universitetas, Wilno, Litwa)
 • Ewa Krauss (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Niemcy)
 • Ałła Krawczuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina)
 • Karla Ondraškova (Masarykova Univerzita, Brno, Czechy)
 • Maria Peisert (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • Petra Stankovska (Univerza v Ljubljani, Słowenia)
 • Marek Tomaszewski (Société Historique et Littéraire Polonaise, Paryż, Francja)
 • Viktorija Ušinskienė (Vilniaus Universitetas, Litwa)