Tom 19 (2021)

Artykuły

Czy protreptyk wart jest przywrócenia w edukacji szkolnej?
Strony 11-17
DOI: https://doi.org/10.19195/1642-5782.19(29).2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Argument a przykład w rozprawce
Strony 19-32
DOI: https://doi.org/10.19195/1642-5782.19(29).3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tekst prasowy jako bodziec do interakcji na lekcji języka obcego
Strony 33-46
DOI: https://doi.org/10.19195/1642-5782.19(29).4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nauczanie (o) składni a kompetencja językowo-komunikacyjna uczniów z ASD
Strony 47-60
DOI: https://doi.org/10.19195/1642-5782.19(29).5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ocena kompetencji komunikacyjnej dziecka z zespołem Aspergera (OKKA) — własne narzędzie diagnostyczne
Strony 61-66
DOI: https://doi.org/10.19195/1642-5782.19(29).6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Verba dicendi” w dialogach jako przejaw stereotypizacji w postrzeganiu mamy i taty w serii książek „o Basi” Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak
Strony 67-84
DOI: https://doi.org/10.19195/1642-5782.19(29).7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Edukacja wczesnoszkolna versus język łaciński — podręczniki
Strony 85-99
DOI: https://doi.org/10.19195/1642-5782.19(29).8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nauczyć umierania. Tanatopedagogika na lekcjach języka polskiego w liceum na przykładzie literatury najnowszej
Strony 101-115
DOI: https://doi.org/10.19195/1642-5782.19(29).9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF