• [rec.] „Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext”, red. Britta Hufeisen, Dagmar Knorr, Peter Rosenberg, Christoph Schroeder, Aldona Sopata, Tomasz Wicherkiewicz, współpr. Barbara Stolarczyk, Peter Lang Verlag

[rec.] „Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext”, red. Britta Hufeisen, Dagmar Knorr, Peter Rosenberg, Christoph Schroeder, Aldona Sopata, Tomasz Wicherkiewicz, współpr. Barbara Stolarczyk, Peter Lang Verlag: Berlin 2018, F.A.L., t. 62

DOI: https://doi.org/10.19195/1642-5782.19(29).12
Ewa Krauss
Google Scholar Ewa Krauss
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.